Aanbestedingsrecht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Een aanbesteding is een officiële bekendmaking van werk dat gedaan moet worden, met het verzoek aan bedrijven om een offerte in te dienen.

Volgens een aantal Europese richtlijnen zijn overheden verplicht bepaald werk, dat een zeker bedrag te boven gaat, openbaar aan te besteden. Het aanbestedingsrecht houdt zich hiermee bezig. Het aanbestedingsrecht komt steeds meer in de publieke belangstelling te staan. Dit is niet verwonderlijk want het aanbesteden van werk heeft invloed op het bedrijfsleven in uiteenlopende sectoren zoals zorg, bouw, afvalverwerking/verwijdering, nutsbedrijven, vervoer en ICT.

Ook uw onderneming kan dus belang hebben bij het binnenhalen dit werk. Alleen al in Nederland wordt door de overheid ieder jaar voor veel geld aanbesteed.

Het kan dus lonen om bij een aanbestedingstraject de juridische hulp in te roepen van Te Biesebeek Advocaten. Temeer omdat de vele Europese aanbestedingsrichlijnen ervoor kunnen zorgen dat u door de bomen het bos niet meer ziet.