Aanmaning | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Een aanmaning is doorgaans een brief waarin u wordt verzocht om een nog openstaande factuur te betalen. Het meest voorkomende voorbeeld van een aanmaning is een betalingsherinnering. Een aanmaning kan ook via de email worden verstuurd.

Het kan gebeuren dat u simpelweg bent vergeten om een rekening te betalen of dat u even wat krapper bij kas zit.  Met een eerste aanmaning wordt bij u onder de aandacht gebracht dat u een rekening nog niet heeft betaald. U wordt dan aangespoord alsnog tot betaling over te gaan.

Bij een eerste aanmaning is er vaak nog niet zoveel aan de hand. Bedrijven hebben hiervoor doorgaans begrip. Wanneer evenwel een betaling of een reactie uitblijft, volgen meestal nog enkele aanmaningen met de waarschuwing dat bij uitblijven van betaling een incassobureaudeurwaarder of advocaat wordt ingeschakeld.

Sommatiebrieven

Wanneer een incassobureau, deurwaarder of advocaat wordt ingeschakeld zal deze beginnen met het sturen van sommatiebrieven.

In die brieven wordt u aangemaand de openstaande facturen te voldoen. Doorgaans bevatten die brieven een overzicht van de onbetaalde facturen met daarbij tevens een extra kostenpost (administratiekosten en/of buitengerechtelijke incassokosten).

Daarnaast bevatten deze brieven vaak een waarschuwing dat bij het uitblijven van betaling een procedure zal volgen.

Gerechtelijke procedure

Wanneer ook dan betaling uitblijft, loopt u het risico dat er daadwerkelijk een gerechtelijke procedure tegen u zal worden aangespannen. U kunt worden gedagvaard of het faillissement van u(w onderneming) kan worden aangevraagd.

Het is dus raadzaam tijdig advies in te winnen bij een advocaat. Een juridisch specialist van Te Biesebeek Advocaten kan u helpen een passende oplossing te vinden waarmee een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen.