Aansprakelijkheidsrecht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Het aansprakelijkheidsrecht stelt vast wanneer iemand in het algemeen of in een bepaald geval aansprakelijk is voor schade die een ander geleden heeft.  Het voornaamste doel van aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade.

Wie draagt de schade?

Het uitgangspunt is dat u uw eigen schade dient te dragen. Maar er kunnen redenen zijn waarom iemand anders uw schade dient te vergoeden. U heeft dan recht op schadevergoeding.  Dit kan voorvloeien uit een contract. Als bijvoorbeeld bepaalde afspraken, welke zijn vastgelegd in een contract, niet worden nagekomen (wanprestatie) en u lijdt hierdoor schade, kunt u de schade vergoed krijgen.

Maar ook als er geen sprake is van een contract kan het zijn dat u uw schade op iemand anders kan verhalen. Iemand kan een onrechtmatige daad tegen u plegen. Er wordt bijvoorbeeld een voetbal door uw ruit getrapt of u raakt betrokken bij een verkeersongeval. U kunt dan de dader hiervoor aansprakelijk stellen.

Er bestaat ook aansprakelijkheid uit rechtmatige daad. Hieronder valt bijvoorbeeld zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling.

Inschakelen van een advocaat

Als u schade heeft geleden, kan het dus zinvol zijn een advocaat van Te Biesebeek te laten onderzoeken of u iemand anders daarvoor aansprakelijk kunt stellen. Indien blijkt dat u uw schade op iemand anders kan verhalen, kan uw advocaat proberen met die persoon in contact te komen.

Als geen onderlinge oplossing mogelijk blijkt, kan eenjuridisch specialist van Te Biesebeek Advocaten voor u een gerechtelijke procedure opstarten.