Ambtenarenrecht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Een ambtenaar is simpel gezegd een werknemer in dienst van een overheidsinstelling. Het ambtenarenrecht lijkt op arbeidsrecht, maar is eigenlijk een op zichzelf staand rechtsgebied. Bij ambtenaren spreekt men niet over een arbeidsovereenkomst, maar over een aanstelling. Met deze rechtshandeling wordt iemand tot ambtenaar benoemd.

Omdat in het ambtenarenrecht  veelvuldig besluiten worden genomen, heeft dit rechtsgebied raakvlakken met het bestuursrecht. In het geval van een besluit kan een persoon tot wie het besluit gericht is immers bezwaar of beroep aantekenen. Dit betreft een bestuursrechtelijke procedure.

Maakt u geen bezwaar of bent u hiermee te laat, dan is het besluit in beginsel onaantastbaar geworden. Het is dus erg belangrijk op tijd juridisch advies in te winnen. Temeer omdat conflicten zich snel kunnen vertalen in een hele serie besluiten en een hele serie procedures die naast of door elkaar gaan lopen. Het ambtenarenrecht kan dan ingewikkeld worden.

Bij Te Biesebeek Advocaten vindt u de juiste juridische specialist die u kan helpen om de fatale termijnen goed in het vizier te houden. Daarnaast kan uw advocaat  bezwaar- en/of beroepschriften voor u opstellen en deze tijdig indienen bij de juiste instanties.