Arbeidsovereenkomst | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Het is een misvatting om te denken dat het opstellen van een arbeidsovereenkomst louter en alleen een invuloefening is. Het invullen van een standaard model uit de la of een standaard model van het internet is juist vragen om problemen. Problemen die voorkomen kunnen worden door aan een arbeidsovereenkomst wél de aandacht te schenken die het verdient.

Een arbeidsovereenkomst opstellen is maatwerk

Uiteraard komen in arbeidsovereenkomsten vaak dezelfde onderwerpen weer terug. Onderwerpen zoals de duur van de arbeidsovereenkomst, de functieomschrijving, de arbeidsomvang en het salaris zijn onmisbaar in een arbeidsovereenkomst.

Maar ook andere onderwerpen zijn het vaak waard om in een arbeidsovereenkomst opgenomen te worden. Wat te denken van een proeftijdbeding, een concurrentiebeding of een relatiebeding. Of het uitsluiten van salarisdoorbetaling als er plotseling niet kan worden gewerkt.

Het is belangrijk om te weten dat hiervoor strenge wettelijke regels gelden en dat het niet navolgen van deze regels kan betekenen dat bedingen, waarvan u denkt dat u er in voorkomend geval een beroep op kunt doen, hun geldigheid zomaar hebben verloren.

Verschillende arbeidsovereenkomsten

In het arbeidsrecht komen verschillende arbeidsovereenkomsten voor.

Zo zijn er contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, uitzendcontracten en detacheringscontracten, contracten met uitgestelde prestatieplicht, nul-urencontracten, oproepcontracten, minimum/maximumcontracten. Elk contract heeft zo zijn eigen bijzonderheden. Welk contract is voor u interessant?

Omdat geen enkele situatie gelijk is, moet een arbeidsovereenkomst maatwerk zijn. Daarom is het goed om een arbeidsovereenkomst te laten opstellen door iemand met verstand van zaken. Iemand die bekend is met het arbeidsrecht. Iemand die de valkuilen van het arbeidsrecht kent. Iemand die in staat is de wensen van werkgever en werknemer op de juiste manier te verwoorden.

Zo iemand vindt u bij Te Biesebeek Advocaten.