Arbeidsrecht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Zoekt u een advocaat arbeidsrecht in Zwolle, dan is Te Biesebeek Advocaten u graag van dienst. Bijvoorbeeld met een gratis second opinion.

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. De werknemer verplicht zich door het tekenen van een arbeidsovereenkomst tot het uitvoeren van werk, onder het gezag van de werkgever. In ruil krijgt de werknemer loon.

Het arbeidsrecht omvat alle wetten en regels die van toepassing zijn op de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Hierbij kunt u denken aan alles wat te maken heeft met arbeidscontracten, ontslagrechten, wettelijke termijnen voor proeftijd, arbeidsvoorwaarden etc.

Te Biesebeek advocaten is uw partner in arbeidsrecht voor Zwolle en omgeving, zoals Meppel, Kampen, Deventer, Harderwijk en Apeldoorn. Bent u werkgever of werknemer en heeft u een arbeidsrechtelijk geschil? Dan helpen we u graag, bijvoorbeeld met een gratis second opinion.

Waarom arbeidsrecht?

De verhouding tussen een werkgever en werknemer is in de regel niet gelijkwaardig. Zo kun je als werknemer te maken krijgen met een proeftijd, tijdelijke contracten en onverwacht ontslag. De wetgever is zich hiervan bewust en houdt er rekening mee in het arbeidsrecht. De werknemer wordt – waar mogelijk - beschermd tegen de dominante positie van zijn werkgever.

Het arbeidsrecht biedt niet alleen zekerheid voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Wetten, regels en afspraken bieden beide partijen houvast bij zakelijke geschillen. Een advocaat arbeidsrecht kan in zo’n geval bemiddelen tussen de partijen en een eventuele gang naar de rechter voorbereiden.

Zekerheid bij ontslag, sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden

Arbeidsrecht is bij verschillende fasen van een arbeidsovereenkomst relevant. Neemt een werkgever een werknemer in dienst, dan wordt er een contract getekend. In ruil voor loon verleent de werknemer bepaalde diensten voor de werkgever. De hoogte van het loon bepalen de partijen samen, maar het arbeidsrecht stelt wel een minimumloon vast. Dit minimumloon is leeftijdsgebonden en wordt jaarlijks aangepast, bijvoorbeeld om de inflatie te corrigeren.

Treedt de medewerker eenmaal in dienst, dan heeft hij of zij in veel van de gevallen een proeftijd van 1 of 2 maanden. Tijdens deze proeftijd mogen de partijen het contract volgens het arbeidsrecht zonder opgave van reden opzeggen.

Het arbeidsrecht biedt werknemers ook zekerheid bij ontslag, sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden. Zo stelt het arbeidsrecht strenge regels aan het ontslaan van medewerkers en heb je als werknemer recht op vrije dagen. Het arbeidsrecht is verder belangrijk bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een groot deel van het arbeidsrecht heeft dan ook betrekking op ontslag. Het uitgangspunt is dat werkgever en werknemer zich als goed werkgever en werknemer gedragen.

Arbeidsrecht volop in ontwikkeling

Het arbeidsrecht verandert flink de komende jaren, onder andere door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Zo komen uitzendkrachten vanaf 1 januari 2015 eerder in aanmerking voor een (tijdelijk) arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.

Werknemers hebben vanaf 1 juli 2015 recht op scholing. Faciliteert de werkgever dit niet, dan handelt hij in strijd met goed werkgeverschap.

De Wet Werk en Zekerheid heeft ook gevolgen voor de ontslagregels. Zo wordt de kantonrechtersformule geschrapt en komt hier een transitievergoeding voor in de plaats. De bestaande ontslagroutes (UWV en Kantonrechter) blijven bestaan, maar de Wet werk en zekerheid bepaalt bij welke instantie de werkgever het ontslag dient aan te vragen.

Lees voor meer arbeidsrechtelijke wijzigingen door de Wet werk en zekerheid deze artikelen:

Nut van een advocaat arbeidsrecht

Als werknemer of werkgever is het verstandig regelmatig van gedachten te wisselen met een arbeidsrechtadvocaat. Bij Te Biesebeek Advocaten in Zwolle werken juridische specialisten die u direct kunnen helpen. U hoeft hiervoor niet te wachten totdat er een (juridisch) geschil is ontstaan. Sterker nog, het is verstandig in een vroeg stadium te informeren naar uw rechten en plichten juist om problemen te voorkomen.

Heeft u een onderneming? Laat u dan zeker adviseren door een advocaat van Te Biesebeek, bijvoorbeeld over uw personeelsbeleid. Een goed beleid verlaagt de verzuimkosten en levert een positieve bijdrage aan het succes van uw onderneming.

Advocaat arbeidsrecht Zwolle? Neem contact op met Te Biesebeek Advocaten

Bel: 038 - 422 30 20
E-mail: info@tebiesebeek.nl