Auteursrecht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Het  auteursrecht is het recht van de maker (auteur) van een werk van literatuur, wetenschap of kunst.  Het auteursrecht was aanvankelijk bedoeld voor het beschermen van de tekst van boeken, maar is tegenwoordig ook op veel andere zaken van toepassing zoals toespraken, software, foto’s, films, muziek, kunstwerken, bouwwerken en journalistiek werk.

Aan de auteur of een rechtverkrijgende komt het uitsluitend recht toe het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht zorgt ervoor dat degene die een werk heeft gemaakt als enige mag beslissen over de exploitatie van dat werk en dat het werk bovendien wordt beschermd tegen misbruik door anderen.

Het auteursrecht ontstaat onder Nederlands recht van rechtswege.

In eerste instantie komt het auteursrecht op een werk toe aan de maker van het werk, en wel vanaf het moment dat hij of zij het werk gemaakt heeft. U hoeft hiervoor niets te deponeren of te registreren. De bescherming ontstaat dus helemaal automatisch (en gratis).

Het auteursrecht hoeft niet altijd in handen van die maker te blijven. Het recht kan namelijk overgaan op iemand anders, bijvoorbeeld als de maker zijn of haar auteursrecht verkoopt.

Aanmerken van auteursrechtelijk beschermd werk

Omdat er niet zoiets bestaat als een register waarin auteursrechten kunnen worden vastgelegd, is het soms lastig om te bewijzen dat u het auteursrecht op een werk hebt. Om de buitenwereld te laten weten dat u de maken van het werk bent,  kunt u natuurlijk wel uw naam en de datum waarop u het werk gemaakt heb bij of op het werk vermelden.

U kunt ook het welbekende logo © gebruiken ( de ‘c’ van copyright). Daarmee geeft u in feite aan dat u de maker/auteursrechthebbende bent van het werk en dat u daar ook belang aan hecht.

Bovendien wordt het daarmee iets duidelijker dat u degene bent aan wie toestemming moet worden gevraagd om uw werk op een of andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Het auteursrecht is een onderdeel van het rechtsgebied dat het intellectueel eigendomsrecht wordt genoemd. Naast het auteursrecht valt onder intellectueel eigendomsrecht onder meer het octrooirecht en het handelsnaamrecht.

De juridische specialisten van Te Biesebeek Advocaten staan klaar om u van advies te dienen op het gebied van auteursrecht of andere aspecten van het intellectueel eigendomsrecht.