Bouwrecht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Bouwrecht is het geheel van rechtsregels, die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. In het bouwrecht kunt u onder meer te maken krijgen met het aannemingsrecht, architectenrecht, bestemmingsplannen, bouwbesluiten en -verordeningen

Juridische problemen op het gebied van bouwrecht kunnen zowel van bestuursrechtelijke als van privaatrechtelijke aard zijn.  Bij bestuursrechtelijke problemen in het bouwrecht kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vergunningverlening. Bij privaatrechtelijke problemen gaat het vaak om afspraken tussen opdrachtgever, architect en aannemer.

Heeft u een geschil van bouwrechtelijke aard, neem dancontact op met Te Biesebeek Advocaten.  Graag helpen wij u zoeken naar een passende oplossing.

Uiteraard hoeft u niet te wachten totdat er een geschil is ontstaan. Wij kunnen u immers ook adviseren en begeleiden op de achtergrond. In dat kader kunnen wij u de nodige aanwijzingen te geven waar u in de praktijk mee uit de voeten kunt, zoals u wijzen op de geldende procedures, uw inbreng op bouwvergaderingen, het al dan niet accepteren van een oplevering en wat te doen bij een afwijzing van een aanvraag om een bouwvergunning.