Intellectueel eigendomsrecht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Het intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten op creaties van de menselijke geest, zoals teksten, foto's, muziek, foto's, uitvindingen, merknamen en waardevolle kennis. Bedenkers van dit soort werken hebben bescherming via bepaalde wetten, zoals op het gebied van het auteursrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het modellenrecht. Een derde mag niet zomaar, zonder toestemming van de 'bedenker', deze werken gebruiken, publiceren, nabootsen of namaken.