Kennelijk onredelijk ontslag

Indien de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer door opzegging is geëindigd, kan de partij die zich het meest door het ontslag voelt getroffen een beroep doen op de kennelijke onredelijkheid van het ontslag. Dit kan zelfs als het UWV toestemming heeft gegeven voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

In de praktijk wordt het kennelijk onredelijk ontslag vaak ingeroepen. Op die manier probeert de partij die zich door het ontslag het meest getroffen voelt namelijk alsnog een ontslagvergoeding te verkrijgen.

Mochten partijen over de vraag of het ontslag al dan niet redelijk is en over de vraag of en welke ontslagvergoeding moet worden betaald geen overeenstemming bereiken, dan kunnen zij de zaak aan de rechter voorleggen.

Het voorleggen aan de rechter gebeurt middels een dagvaardingsprocedure, waarbij de ene partij (vaak de werknemer) de andere partij (vaak de werkgever) dagvaardt. Omdat hiervoor allerlei wettelijke (procedure)regels gelden, is het goed om voor het opstarten van zo’n dagvaardingsprocedure deskundige hulp in te roepen van Te Biesebeek Advocaten.

De arbeidsrechtspecialisten van Te Biesebeek Advocaten beschikken over ruime proceservaring. Zij kunnen u als geen ander met raad en daad bijstaan en u door zo’n procedure heen loodsen.