Letselschade | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke (immateriele) schade die iemand lijdt naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis. Een dergelijk voorval kan zijn: een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een mishandeling, een sportongeval of een ongeval tijdens het klussen in of rondom het huis. Recht op vergoeding bestaat op het moment dat een ander voor de schade aansprakelijk is. 

Voordat er schadevergoeding plaats vindt, zal de aansprakelijke partij, de dader, de veroorzaker eerst aansprakelijk moeten erkennen. Indien de aansprakelijk niet wordt erkend, dan kan de aansprakelijkheid via een gerechtelijke procedure worden vastgesteld. Een dergelijke procedure wordt gevoerd voor de civiele rechter. De grondslag van de vordering is vaak het onrechtmatig handelen van de veroorzake: de schade is het gevolg van een onrechtmatige daad. 

Het komt vaak voor dat de omvang van de in de geleden en in de toekomst nog te lijden schade niet op voorhand is vast te stellen. Reden kan zijn dat het genezingsproces zich over meerdere jaren uitstrekt en op voorhand niet bekend is of volledig herstel zal plaats vinden en, zo ja, wanneer. In een dergelijke situatie kan de rechter worden verzocht om een voorschot toe te kennen en zulks vooruitlopend op de vaststelling van de definitieve omvang van de schade. 

Tussen het voorval en de letselschade zal een oorzakelijk verband moeten zijn. De schade moet het gevolg van het voorval zijn. Er moet sprake zijn van 'causaal verband'. Is er geen oorzakelijk verband, dan bestaat er geen vergoedingsplicht. 

De kosten die gemaakt moeten worden om de aansprakelijkheid en de omvang van de schade vast te stellen, zijn ook kosten die het gevolg zijn van het voorval. Is een derde voor de schade aansprakelijk, dan is deze ook aansprakelijk voor vergoeding van deze kosten. Hieronder vallen dus ook kosten van juridische bijstand. 

Heeft u te maken met (letsel)schade? Dan is het verstandig om u goede juridische bijstand in te roepen. Neem contact op met Te Biesebeek Advocaten in Zwolle.