Mr. A.A. (Arjen) Bos

Mr. Bos

Arjen Bos is aan de Rijksuniversiteit te Groningen afgestudeerd in het privaat- en strafrecht. Hij is sinds 1998 werkzaam als advocaat en heeft dus ruime ervaring in de rechtspraktijk. Vanaf  2007 maakt hij deel uit van het team van Te Biesebeek Advocaten. Zijn werkwijze is informeel en scherp tot in detail, waarbij maar één belang telt: uw belang.

Arjen Bos is onder meer gespecialiseerd in het agrarisch recht. In dat kader houdt hij zich bezig met het (ruimtelijk) bestuursrecht, pachtrecht en onteigeningsprocedures. Hij adviseert agrariërs en particulieren op diverse rechtsgebieden en behartigt hun belangen in geschillen met overheden en coöperaties. Bijvoorbeeld over omgevingsvergunningen, melkquotum, lidmaatschap coöperatie, kostendekkende melkprijs en arbitrage.

Daarnaast houdt Arjen Bos zich bezig met het bouw- en aanbestedingsrecht. Hij staat  ondernemingen en particulieren bij in kwesties over onder meer vergunningen, opleveringsperikelen, meer- en minderwerk en Europese aanbestedingsprocedures. In dat verband wordt er niet alleen bij de rechtbank geprocedeerd, maar ook voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw, bijvoorbeeld over het incasseren van de resterende aanneemsom en de verschuldigdheid van boeteclausules.

Verder houdt Arjen Bos zich bezig met het ondernemingsrecht in brede zin. Hij adviseert ondernemingen en dan met name het midden- en kleinbedrijf over de diverse situaties, waarmee zij in de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het opstellen en de nakoming van overeenkomsten, geschillen over producten en diensten die niet deugen, het voeren van verweer tegen vermeende vorderingen, maar ook op het vlak van het economisch strafrecht.

Arjen Bos heeft zich binnen het ondernemingsrecht ook toegelegd op het IE-recht, in het bijzonder geschillen over handels- en domeinnamen, zoals bijvoorbeeld de bekende procedures, die door hem gevoerd zijn met betrekking tot de handelsnamen Plankenland en Theorieshop.

Tot slot wordt nog vermeld dat Arjen Bos gespecialiseerd is in het voeren van procedures in kort geding, bijvoorbeeld op het gebied van het verenigingsrecht, de opheffing van beslagen en executiegeschillen.

Arjen Bos is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) en de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR).  

Gespecialiseerd in:

Neem contact op met deze advocaat: