In de praktijk: wie is bestuurder van de vennootschap?

In de praktijk: wie is bestuurder van de vennootschap?Denk goed na voordat u een rechtspersoon als bestuurder opneemt. Het kan ingrijpende juridische gevolgen hebben.

Door Mr. H.E. ter Horst

Ik blijf het met regelmaat tegenkomen. Een werkmaatschappij met als 100% aandeelhouder een holding welke tevens fungeert als bestuurder. Op mijn vraag aan de feitelijk bestuurder (veelal de 100% aandeelhouder en bestuurder van de holding) waarom de holding als bestuurder staat geregistreerd, krijg ik veelal het antwoord: 'dit heeft de accountant geregeld' of 'dit heeft de notaris geregeld'.

Het antwoord op bovengenoemd vraag doet mij concluderen dat er niet (op een juiste wijze) wordt nagedacht over de mogelijke consequenties indien zich de situatie van bestuurdersaansprakelijkheid voortdoet. Van cliënten begrijp ik dat het advies om een rechtspersoon als bestuurder op te nemen blijkbaar ingegeven is vanuit de gedachte dat een natuurlijke persoon daarmee aan bestuurdersaansprakelijkheid kan ontkomen. Dit is echter een misvatting.

Rechtspersoon opnemen als bestuurder creëert extra verhaalsmogelijkheden

Als onderdeel van de derde antimisbruikwet is artikel 2:11 BW ingevoerd. Dit artikel strekt ertoe te voorkomen dat natuurlijke personen aan bestuurdersaansprakelijkheid kunnen ontkomen door een tussenschakeling van een rechtspersoon–bestuurder. Er wordt dus als het ware door de rechtspersoon ‘heen gekeken’.

Een rechtspersoon opnemen als bestuurder creëert voor een (kwaadwillende) wederpartij enkel en alleen de mogelijkheid om een extra partij in rechte aan te spreken. Voor het geval de wederpartij toestemming krijgt van een voorzieningenrechter om conservatoir beslag te mogen leggen, creëert het de situatie dat er extra verhaalsmogelijkheden zijn. Mogelijk ontstaat de situatie dat een de beslaglegging de bestuurder volledig klem zet.

Indien er geen fiscale redenen zijn om een rechtspersoon als bestuurder op te nemen, adviseer ik om altijd de persoon die ook daadwerkelijk de vennootschap bestuurt als bestuurder op te nemen.


Over Harbert ter Horst

Mr. Ter Horst is partner bij Te Biesebeek Advocaten en gespecialiseerd in incasso’s en het ondernemingsrecht. Hij adviseert ondernemers bij overnames, fusies en saneringen. Daarnaast houdt hij zich bezig met het algemeen verbintenissenrecht en de problematiek rondom bestuurdersaansprakelijkheid.


Lees ook deze artikelen over aansprakelijkheid: