Gratis second opinion door Te Biesebeek Advocaten

Bent u ontevreden over het oordeel van uw rechtsbijstandsverzekeraar? Vraag dan een gratis second opinion aan bij Te Biesebeek Advocaten in Zwolle.

Heeft u een geschil en heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Ziet de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar er geen brood in en vindt hij dat u geen zaak heeft? Bent u het niet eens met de wijze waarop uw belangen worden behartigd? Wilt u gebruik maken van een onafhankelijke advocaat? Vraag dan een gratis second opinion aan bij Te Biesebeek Advocaten.

Kosteloze second opinion door een onafhankelijke advocaat

U heeft het risico van rechtsbijstand afgedekt met een rechtsbijstandsverzekering. U verwacht dat uw belangen goed worden behartigd. De praktijk wijst soms anders uit. In dat geval kunt u een beroep doen op de in de polis opgenomen geschillenregeling. Dit betekent dat u het dossier voor een second opinion ter beoordeling kunt voorleggen aan een door u aan te wijzen advocaat. Bij voorkeur een onafhankelijke advocaat. Immers deze advocaat heeft maar één belang te dienen en dat is uw belang.

Vrije advocaatkeuze

U heeft het recht van vrije advocaatkeuze. Dat is niet alleen het geval indien u een beroep wilt doen op de in de polis opgenomen geschillenregeling. Dit is ook het geval indien een procedure wordt gevoerd.

U kunt zelf bepalen welke advocaat uw belangen gaat behartigen. Dit is ook het geval indien de verzekeringsmaatschappij u adviseert gebruik te maken van een bij haar aangesloten advocaat, een zogenaamde netwerkadvocaat. Dit is doorgaans een advocaat die (prijs)afspraken heeft gemaakt met de rechtsbijstandsverzekeraar. Daarom is deze advocaat niet onafhankelijk en wordt de kwaliteit van de te verlenen rechtsbijstand beperkt door de gemaakte prijsafspraak.

Ervaring

Te Biesebeek Advocaten wordt regelmatig benaderd voor het uitbrengen van een second opinion. Vaak concludeert Te Biesebeek Advocaten dat bij het verlenen van aanvullende bijstand een redelijke kans bestaat om het daarmede beoogde resultaat te bereiken. Dit terwijl de rechtsbijstandsverzekeraar aan haar verzekerde heeft laten weten in verdere bijstand geen brood meer te zien.

Dat is ook goed te verklaren. Immers de rechtsbijstandsverzekeraar heeft te kampen met een belangenverstrengeling: enerzijds heeft zij het belang van de verzekerde te dienen en anderzijds houdt zij vanuit kostenoogpunt rekening met haar eigen belang.

Beter resultaat

Wilt u een beter resultaat? Bent u het niet eens met de conclusie van uw rechtsbijstandsverzekeraar? Wilt u gebruik maken van een onafhankelijke advocaat? Doe een beroep op de geschillenregeling en maak gebruik van uw vrije advocaatkeuze. Vraag een gratis second opinion aan bij Te Biesebeek Advocaten.

Neem voor een gratis second opinion contact op met Te Biesebeek Advocaten, mr. G.D. te Biesebeek.

T: 038 - 422 30 20
E: info@tebiesebeek.nl