Bestuursrecht

De overheid heeft oneindig veel geregeld op het gebied van bestuursrecht. Variërend van de WIA tot en met aansprakelijkheid. Een terrein dat u onmogelijk zelf kunt overzien. Te Biesebeek Advocaten heeft dit overzicht wel. Dit bespaart u fouten, valkuilen en dus juridische procedures. Zowel voor bedrijven, particulieren als overheden weten wij tot in detail welke invloed maatregelen, procedures en besluitvormingsprocessen op uw situatie hebben.

Onze adviesvelden in vogelvlucht:

  • Bestuursrecht
  • Ruimtelijk ordeningsrecht
  • Milieurecht
  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Voeren van bezwaar- en beroepschriftprocedures
  • Planschade
  • (On)rechtmatige overheidsdaad en schadevergoeding
  • Onteigening
  • Bestemmingsplannen
  • (Bouw)vergunningen en subsidies