Bouwrecht

Het traject rondom bouwwerken kent zeer vele juridische voetangels en klemmen. Het is dan ook een uiterst welkome expertise van Te Biesebeek Advocaten u te kunnen begeleiden bij alle juridische facetten die bij de toepassing van het bouwrecht komen kijken.

Onze expertise op het gebied van bouwrecht strekt zich uit van particuliere tot zakelijke bouw, van nieuwbouw en renovatie tot utiliteitsbouw. Voor de volgende diensten doet u een geslaagd beroep op de expertise van Te Biesebeek Advocaten.

Onze adviesvelden in vogelvlucht:

  • Beoordelen van aannemingsovereenkomsten.
  • Bijstand verlenen bij bouwgeschillen.
  • Incasseren van bouwtermijnen.
  • Bijstand verlenen bij bouwkundige gebreken.
  • Begeleiden van aanbestedingsprocedures.
  • Voeren van arbitrageprocedures.