Insolventierecht

Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dreigt er voor u een faillissement? Bij een faillissement krijgt u te maken met een curator die de belangen van de schuldeisers dient. Uw belangen worden hieraan ondergeschikt gemaakt. Deze laat de belangen van de schuldeisers vaak voorgaan en niet die van u en uw bedrijf. Wie helpt u? Juist, Te Biesebeek Advocaten. Bij en herstructurering, bij een sanering, bij uw doorstart geven wij u juridisch direct de juiste ‘snelheid’ mee op basis van de kansen die Insolventierecht u daarvoor biedt.

Onze adviesvelden in vogelvlucht:

 • Insolventierecht
 • Faillissement /surseance
 • Doorstart
 • Beslaglegging
 • Bodembeslag
 • Pandrecht
 • Hypotheekrecht
 • Sanering
 • Herstructurering
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Dwangakkoord
 • Preferente schuldeisers
 • Concurrente schuldeisers
 • Bevoorrechte schuldeisers
 • Wsnp-regeling