Intellectuele eigendomsrecht

Aan de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merk, muziekstuk of literair werk worden bepaalde rechten toegekend. De bedenker of maker heeft het ‘intellectuele eigendomsrecht’, een verzamelnaam voor een aantal rechten zoals auteursrecht, merkenrecht, handelsnamenrecht en domeinnaamrecht.

Te Biesebeek Advocaten kan er voor zorgen dat bijvoorbeeld uw handelsnaam, merk of product wordt geregistreerd. Mocht een ander uw product namaken of kopiëren? Of mocht er zonder uw toestemming door een ander gebruik worden gemaakt van uw handelsnaam, logo of merk? Dan kan Te Biesebeek Advocaten de stappen ondernemen die noodzakelijk zijn om uw rechten te beschermen.

Onze adviesvelden in vogelvlucht: