Advocaat | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Een advocaat of advocate is een persoon die u kan helpen in juridische aangelegenheden. Andere woorden voor advocaat zijn raadsman of raadsvrouw. Een advocaat in strafzaken wordt ook wel een strafpleiter of strafpleitster genoemd.

Een advocaat is partijdig. Hij dient altijd uw belangen te behartigen en niet de belangen van iemand anders. Een advocaat heeft een wettelijk beroepsgeheim. Dit brengt met zich mee dat uw advocaat in beginsel geheim dient te houden wat u aan hem toevertrouwt. Een advocaat kan – tenzij u daarmee instemt – niet gedwongen worden als getuige te verklaren over zaken die hem in zijn functie worden toevertrouwd. Dit heet een verschoningsrecht.

Een advocaat moet zijn beëdigd door een plaatselijke rechtbank. Wanneer de beëdiging heeft plaatsgevonden, wordt de advocaat ingeschreven op het tableau (een soort register) van de plaatselijke rechtbank. Om beëdigd te worden gelden specifieke wettelijke eisen, waaronder de eis dat een universitaire rechtenstudie met succes is afgerond.

De Advocatenwet

De Advocatenwet regelt het beroep van advocaat. Een advocaat is verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke organisatie bevoegd is nadere regels te stellen aan de beroepsuitoefening.

De advocaat dient zich ook te houden aan specifieke gedragsregels. Als een advocaat zijn boekje te buiten gaat, kan hij in het ergste geval uit het beroep worden gezet.

Wanneer u een advocaat nodig heeft

Er zijn zaken waarin u verplicht bent een advocaat in de armen te nemen. Dit geldt voor burgerlijke zaken bij de rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad.

Er zijn ook zaken waarin u zonder advocaat mag verschijnen.  Dit geldt bijvoorbeeld voor zaken bij de kantonrechter. Ook (als gedaagde) in bepaaldefamilierechtelijke zaken en als gedaagde in een kort geding bij de rechtbank (de voorzieningenrechter) heeft u geen advocaat nodig.

Ook in strafzaken mag u uzelf verdedigen. En voor bestuursrechtelijke procedures tegen de overheid geldt hetzelfde: een advocaat is niet verplicht.

Maar een advocaat kan de omstandigheden en achtergronden vaak beter aan de rechter uitleggen dan uzelf. Daarom is het vaak toch verstandig een advocaat in te schakelen. Bij Te Biesebeek Advocaten treft u juridische specialisten aan op vrijwel elk rechtsgebied.