Agrarisch recht | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Het agrarisch recht is een rechtsgebied dat ziet op het geheel van rechtsregels betreffende de landbouw en landelijke eigendommen.

Het is een veelomvattend rechtgebied. U kunt onder andere denken aan: pacht, ruilverkaveling, ruimtelijke ordening, onteigening, natuurbescherming, marktordeningsrecht (productiequota), milieurecht (mest, emissie), waterrecht, dierenrecht, landbouwkwaliteitsrecht en vergunningen.

Het agrarisch recht is van groot belang voor landbouwbedrijven en de overheid.

Veel van de regels zijn afkomstig uit Brussel. Dit maakt dat het agrarisch recht in hoog tempo een Europees karakter heeft gekregen. Door de grote hoeveelheid aan wetten en regels waar u bijvoorbeeld als boer mee te maken krijgt, is het volkomen denkbaar dat u zo nu en dan juridisch advies wenst.

Een juridisch specialist van Te Biesebeek Advocaten kan u hierbij van dienst zijn.