Bedrijfsovername | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

U kunt verschillende redenen hebben om een bestaand bedrijf over te nemen. U wilt bijvoorbeeld de verkoper opvolgen als eigenaar omdat u in zijn bedrijf werkt of familie van hem bent. Of wellicht wilt u uw afzetmarkt vergroten en aldus vanuit strategisch oogpunt een bedrijf overnemen.

Hoe dan ook: indien u een bedrijf wenst te over te nemen, is deskundige begeleiding een absolute aanrader. Er komt namelijk veel kijken bij de aankoop van een bedrijf. Voor deskundig advies kunt u terecht bij de juridische specialisten van Te Biesebeek Advocaten.

Onderzoeksplicht bij bedrijfsovername

Als u een bedrijf wenst over te nemen, dient u een helder beeld te hebben van de onderneming. Het verdient aanbeveling rekening te houden met factoren zoals de rechtsvorm van de onderneming, de sector/branche, de locatie/regio, de bedrijfscultuur, de omvang van de onderneming, het klantenbestand en de activiteiten die de onderneming verricht.

U heeft als koper een onderzoeksplicht. Het laten verrichten van een boekenonderzoek (due diligence) is een goed middel om het bedrijf door te lichten en om te controleren of alle cijfers, prognoses en aannames juist zijn.

Door middel van een boekenonderzoek kunt u goed inzicht krijgen van de financiële, juridische en fiscale aspecten van de bedrijfsovername waar u in de onderhandelingen uw voordeel mee kan doen.

Intentieovereenkomst

In een intentieovereenkomst kunt u belangrijkste condities van de overname vastleggen. Dit vormt de basis voor de definitieve koopovereenkomst. In de intentieverklaring kunt u ondermeer vastleggen de bereidheid tot onderhandelen, het tijdschema en afspraken over vergoedingen en gemaakte kosten.

Daarnaast doet u er verstandig aan te bepalen wanneer het afbreken van de onderhandelingen financiële gevolgen heeft. Zijn beide partijen het volledig eens, dan kunnen de definitieve overnamecontracten worden opgesteld. In de definitieve koopovereenkomst kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt over de koopsom, de betaalwijze, datum van de overdracht, garanties, ontbindende voorwaarden etc.

Een specialist van Te Biesebeek advocaten kan u adviseren bij een overname. Onze specialist kan met u meedenken over de condities waarbij u wordt gewezen op de (juridische) consequenties zoals aansprakelijkheid. Daarnaast kan één van onze advocaten de onderhandelingen voor u voeren en de benodigde overeenkomsten voor u opstellen zoals een intentieovereenkomst, de definitieve koopovereenkomst, een geheimhoudingsverklaring of een bestuurdersovereenkomst.