Beslaglegging | Te Biesebeek Advocaten Zwolle

Een beslag is een maatregel waarbij een voorwerp of zakelijk recht wordt ontnomen. In diverse rechtsgebieden komt beslaglegging voor. Heeft u zelf te maken met beslaglegging? Bij Te Biesebeek Advocaten kunt u terecht voor advies.

Beslag in het strafrecht

Op verboden voorwerpen (zoals wapens, munitie of drugs) kan volgens het strafrecht beslag worden gelegd.

Daarnaast kan in het strafrechtelijk vooronderzoek beslag worden gelegd op bijvoorbeeld voorwerpen die mogelijk bewijsmateriaal opleveren (zoals kleding met DNA-sporen) of voorwerpen waarmee een strafbaar feit is begaan (bijvoorbeeld een vluchtauto).

Beslag in het civiel recht

In het civiel recht kan er beslag worden gelegd op bezittingen van een ander. Er zijn verschillende vormen van beslag: conservatoir en executoriaal.

Conservatoir beslag

Als er nog geen gerechtelijke procedure gaande is of zolang er nog geen (eind)uitspraak van de rechter is, kan de eisende partij met een verzoekschrift aan de rechter vragen beslag te mogen leggen op vermogensbestanddelen van de gedaagde partij. Voor het indienen van een verzoekschrift heeft u eenadvocaat nodig.

De gedaagde partij krijgt in de regel geen waarschuwing vooraf dat er beslag gelegd gaat worden. Indien er beslag is gelegd, dient binnen een bepaalde termijn de gerechtelijke procedure te worden gestart (instellen van de hoofdzaak). De rechter bepaalt de termijn waarbinnen de hoofdzaak moet zijn ingesteld. Het instellen van de hoofdzaak geschiedt door het betekenen van de dagvaarding aan de gedaagde partij. Gebeurt dit niet (tijdig), dan vervalt het gelegde beslag.

Wanneer de eisende partij in de hoofdzaak gelijk krijgt, wordt het conservatoir beslag na betekening van het vonnis van rechtswege executoriaal.

Executoriaal beslag

Als de rechter u in een gerechtelijke procedure in het gelijk heeft gesteld, kunt u het vonnis ten uitvoer laten leggen (executeren) door een deurwaarder. Als u bijvoorbeeld nog een geldsom van de veroordeelde partij dient te krijgen, kunt u de deurwaarder opdracht geven om over te gaan tot het leggen van executoriaal beslag op bijvoorbeeld het huis van de veroordeelde.

Waarop kunt u beslag laten leggen?

U kunt op nagenoeg alle roerende zaken die eigendom zijn van de veroordeelde partij (zoals auto’s, caravans en  meubels) beslag laten leggen. De zaken waarop beslag rust, mogen dan niet worden verkocht of bezwaard.

Daarnaast kunt u op onroerende zaken (zoals huizen en bedrijfspanden) beslag laten leggen. Ook kan beslag worden gelegd op inkomsten (loon of uitkering), een zogenaamd loonbeslag. Niet het hele loon of uitkering is vatbaar voor beslag. Er geldt steeds een wettelijk vastgesteld vrij te laten bedrag (beslagvrije voet).

Nog een ander vorm van beslag is het derdenbeslag. Bij derdenbeslag wordt er beslag gelegd onder een schuldenaar van de veroordeelde partij. Dit kan bijvoorbeeld een bank-instelling of een klant van de veroordeelde partij zijn.

Indien u beslag wilt laten leggen, vindt u Bij Te Biesebeek Advocaten juridisch specialisten die u direct kunnen helpen. Maar ook indien er ten nadele van u beslag is gelegd staan wij voor u klaar. In dat laatste geval kunnen wij voor u onderzoeken of het mogelijk is het beslag te laten opheffen.