Veelgestelde vragen

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering. Mag ik zelf een advocaat kiezen?

Een verzekerde heeft altijd recht op een vrije advocaat keuze als besloten wordt een gerechtelijke of administratieve procedure in te stellen, of als deze aan de orde is.
Deze vrije keuze bestaat zodra een advocaat of een andere deskundige gevraagd wordt de belangen van de verzekerde in een dergelijke procedure te verdedigen. De rechtsbijstandverzekeraar, bepaalt het tijdstip waarop de deskundige (advocaat) wordt ingeschakeld, maar zodra een procedure aan de orde is mag de verzekerde vrij kiezen wie hem/haar in die procedure vertegenwoordigt. Het recht op vrije advocaatkeuze is opgenomen in de Wet op het Financieel Toezicht.