Arbitrage en procesrecht

Civiel procesrecht is de verzamelterm voor de beslechting van geschillen tussen (rechts)personen door een wettelijk gereguleerde instantie. De geschillen gaan over privaatrechtelijke onderwerpen. Denkt u hierbij aan handelszaken, arbeidszakenpersonen- en familierecht, contractenrecht, aansprakelijkheidszaken ,aanbestedingen en aanneming van werken. Juridisch vaak ingewikkelde aspecten waarin Te Biesebeek Advocaten voor u graag vakkundig het onderscheid maakt.

In de dagelijkse rechtsgang zijn er vier disciplines te onderkennen: kort geding, bodemprocedures, hoger beroep en arbitrage. Bij al deze vormen van procederen is bijstand van een advocaat onontbeerlijk. De advocaat stroomlijnt de discussie en zorgt dat de rechter of arbiter de benodigde informatie in een begrijpelijke vorm ontvangt. Te Biesebeek Advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van arbitrage en procesrecht en kan u hierin deskundig bijstaan.