Strafrecht

Met een strenger optredende overheid kan ook een bonafide bedrijf vroeg of laat te maken krijgen met strafrecht. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen aansprakelijkheid. Of de Arbowet die u van de ene op de andere dag in conflict kan brengen met de arbeidsinspectie. Of fraude onder werknemers die uw bedrijf juridisch raakt.

Strafrecht is complex en hierin heeft u een standvastige juridische adviseur nodig. Zowel voor bedrijven en organisaties, maar ook voor personen. Ook staan wij u bij als u wordt verdacht van een strafbaar feit of als u zich als slachtoffer wilt laten representeren in de strafzaak van uw belager.

Onze adviesvelden in vogelvlucht:

 • Strafrecht
 • Gewone strafwetgeving
 • Milieuwetgeving
 • Verkeerswetgeving
 • Arbowet
 • Militair strafrecht
 • Strafrechtelijke vervolging
 • Overtredingen en misdrijven
 • Economische delicten
 • Verkeersmisdrijven
 • Fiscaal strafrecht
 • Fraude